Selasa, 12 Ogos 2014

KSSR : 10.8 Mata Mang Asing

Merupakan kemahiran baru dalam KSSR berbanding sukatan KBSR. Merupakan pengetahuan baharu kepada murid-murid yang bukan sahaja dipelajari sebagai salah satu kemahiran dalam matematik tetapi juga sebagai pengetahuan am kepada mereka. 
p/s : Jika ada kesilapan jenis wang, mohon dimaklumkan.

APAKAH ITU PECAHAN?

*diubahsuai kerana berlaku kesilapan sebelum ini.
Pecahan ialah satu topik yang amat sukar dikuasai oleh murid-murid di sekolah rendah. Ini kerana konsep pecahan yang abstrak yang menyukarkan murid-murid memahami apakah itu pecahan. Apabila murid-murid memahami konsep pecahan, mereka mula sedar bahawa topik pecahan bukanlah satu topik tabu atau menakutkan kepada mereka. 
KSSR : JENIS-JENIS PECAHAN

Semasa di tahap satu murid-murid sudah diperkenalkan dengan pecahan wajar. Semasa di tahun 4, murid-murid diperkenalkan kepada pecahan tidak wajar dan pecahan nombor bercampur. Berbeza dengan sukatan pelajaran KBSR, pecahan tidak wajar dan pecahan nombor bercampur di perkenalkan semasa di tahun 5.