Sunday, 2 October 2011

Pengenalan kepada bentuk 3 dimensi (3D-Shapes)

Berikut ialah bentuk-bentuk yang dikategorikan kepada bentuk 3 matra atau 3 dimensi.

No comments: