Friday, 8 August 2014

KSSR Tahun 4: 10.7 : Penyelesaian Masalah Melibatkan Wang

Menyelesaikan masalah rutin. 

Bagi menyelesaikan masalah ini, murid-murid tidak memerlukan aplikasi KBAT. Murid-murid hanya perlu mengaplikasi strategi atau kaedah penyelesaian masalah yang rutin sahaja. 

Model Penyelesaian masalah : Model Polya
Strategi penyelesaian masalah : Analogi atau Perbandingan.

Berikut ialah bahan yang boleh digunakan.

No comments: