Wednesday, 15 October 2014

15.4 MENCARI ISIPADU BENTUK 3 DIMENSI

Topik ke 15 dalam KSSR Matematik tahun 4 ialah bentuk dan ruang dengan kemahiran 15. 4 iaitu :

Mencari isipadu bagi bentuk kubus dan kuboid