Saturday, 15 October 2016

Membaca dan mendapatkan maklumat daripada Piktograf.

Kemahiran ini adalah pecahan daripada tiga kemahiran iaitu membaca dan mendapatkan maklumat daripada Piktograf, Graf Palang dan Carta Pai.

No comments: