Monday, 30 June 2014

Matematik Tahun 4 : 5.2 Penyelesaian Malasalah


Menyelesaikan Soalan Bermasalah Rutin Menggunakan Pelbagai Strategi Dan Kaedah. SOALAN LATIHAN : 

No comments: