Monday, 30 June 2014

Tahun 4 (KSSR) : 7.1.(i)Mengenal, Menamakan dan Menulis Nombor Bercampur

 7.1.i. Mengenal, menamakan dan menulis nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan : a) abjad, b) gambar rajah
No comments: