Rabu, 15 Oktober 2014

15.4 MENCARI ISIPADU BENTUK 3 DIMENSI

Topik ke 15 dalam KSSR Matematik tahun 4 ialah bentuk dan ruang dengan kemahiran 15. 4 iaitu :

Mencari isipadu bagi bentuk kubus dan kuboid

MENAMAKAN JENIS-JENIS SUDUT DALAM BENTUK ASAS DUA DIMENSI

Kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid dalam subtopik 15.1 : Sudut ialah :
Menamakan sudut  tegak, sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga.

Slaid berikut boleh digunakan dalam aktiviti pdp di dalam kelas.

MENGENAL JENIS-JENIS SUDUT

TOPIK              : 15. BENTUK DAN RUANG
KEMAHIRAN : 15.1 SUDUT

Murid-murid perlu mengenal jenis-jenis sudut dan bagaimanakah bentuk-bentuknya untuk membolehkan mereka mengenalpasti sudut-sudut ini dalam bentuk asas 2 dimensi.
slaid berikut boleh digunakan untuk memperkenalkan jenis-jenis sudut kepada murid-murid.


Mengenal Apakah itu Sudut?

Topik        : 15.    Bentuk dan Ruang
kemahiran :  15.1 Sudut.

Merupakah satu lagi kemahiran baharu dalam KSSR Matematik tahun 4 iaitu sudut. Murid-murid perlu mengenal jenis-jenis sudut dalam bentuk-bentuk asas dua dimensi. berikut ialah bahan bantu yang saya gunakan dalam aktiviti pdp untuk membantu murid menguasai kemahiran ini.Topik 16 :Koordinat

KSSR  membawa perubahan besar dengan penambahan dua topik baharu dalam Matematik Tahun 4 iaitu topik Koordinat dan Kadaran. Barikut ialah bahan bantu yang saya gunakan di dalam kelas untuk menggalakkan pemahaman murid terhadap kemahiran-kemahiran dalam topik ke enam belas ini iaitu Koordinat.