Sabtu, 23 Ogos 2014

KSSR TAHUN 4 : 10. 7 : Penyelesaian Masalah Melibatkan Wang (LATIHAN)

Berikut ialah soalan penyelesaian masalah yang boleh diberikan kepada murid-murid untuk menguji penguasaan mereka. Strategi penyelesaian yang dicadangkan ialah heuristik Analogi atau Perbandingan. Di dalam kelas saya, jika terdapat murid-murid sederhana dan lemah  yang dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya dua hingga tiga soalan bermasalah seperti ini, saya telah memberikan tahap penguasaan lima kepada mereka. 

KSSR TAHUN 4 : 8.7 : Penyelesaian Masalah Melibatkan Perpuluhan (LATIHAN)

Berikut ialah empat soalan penyelesaian masalah rutin yang boleh dijawab oleh murid-murid. Strategi penyelesaian masalah yang dicadangkan ialah membina gambar rajah jalur. Sebagai tambahan, murid-murid boleh dicabar untuk membina soalan bermasalah mereka sendiri. Berikut diberikan soalan dalam bentuk gambar rajah jalur. Murid-murid dibimbing untuk membina soalan-soalan bermasalah berdasarkan gambar rajah tersebut. Satu contoh soalan bermasalah yang siap dibina boleh diberikan kepada murid-murid. aktiviti ini dapat menggalakkan murid untuk berfikir pada aras yang lebih tinggi dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Jika terdapat murid dapat membina sekurang-kurangnya satu soalan bermasalah daripada gambar rajah jalur ini, murid tersebut boleh diberikan tahap penguasaan 6. KSSR TAHUN 4 : 8.7 : Penyelesaian Masalah Melibatkan Perpuluhan

KSSR Tahun 4 : Menyelesaikan masalah rutin. 

Bagi menyelesaikan masalah ini, murid-murid tidak memerlukan aplikasi KBAT. Murid-murid hanya perlu mengaplikasi strategi atau kaedah penyelesaian masalah yang rutin sahaja. 

Model Penyelesaian masalah : Model Polya
Strategi penyelesaian masalah : Melukis gambar rajah jalur. 

Berikut ialah bahan yang boleh digunakan.setelah selesai bolehlah jawab kuiz di bawah.


dikemaskini pada 21/7/2021

Isnin, 18 Ogos 2014

HUBUNGAN ANTARA PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS

Kemahiran ini merupakan salah satu kemahiran yang sukar dikuasai oleh murid-murid di dalam kelas saya walaupun sebenarnya ia adalah kemahiran yang amat mudah. Untuk membantu penguasaan murid, bahan bantu seperti menggunakan grafik pecahan adalah salah satu cara yang berkesan. Berikut ialah grafik yang boleh digunakan. 


Selasa, 12 Ogos 2014

KSSR : 10.8 Mata Mang Asing

Merupakan kemahiran baru dalam KSSR berbanding sukatan KBSR. Merupakan pengetahuan baharu kepada murid-murid yang bukan sahaja dipelajari sebagai salah satu kemahiran dalam matematik tetapi juga sebagai pengetahuan am kepada mereka. 
p/s : Jika ada kesilapan jenis wang, mohon dimaklumkan.