Rabu, 2 Julai 2014

KSSR TAhun 4 : Tajuk Perpuluhan : 8.2 Nilai Perpuluhan

Tajuk : 8. Perpuluhan : 
8.2    : (i) Membandingkan nilai perpuluhan.
Contoh aktiviti pembelajaran murid dalam kumpulan.


Contoh aktiviti penutup.KSSR Tahun 4 : 7.1.ii. Menukarkan Pecahan Nombor Bercampur Kepada Pecahan Tak Wajar Penyebutnya Hingga 10.

Setelah murid-murid mengenal apakah pecahan tidak wajar dan pecahan nombor bercampur, murid-murid diajar menukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Terdapat pelbagai cara boleh digunakan. Berikut dikongsikan beberapa contoh.Contoh Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas tahun 4 yang murid-muridnya pada aras sederhana dan lemah.


 Contoh hasil kerja murid : 

 Contoh Aktiviti penutup yang boleh dijalankan untuk memberikan elemen didik hibur kepada murid-murid. 


Tahun 4 (KSSR) : Latihan : 7.1.(i)Mengenal, Menamakan dan Menulis Nombor Bercampur

Setelah memperkenalkan murid kepada pecahan nombor bercampur, latihan berkaitan kemahiran perlu diberikan. Murid-murid sudah biasa melakukan aktiviti dengan mewarnakan lembaran kerja "hardcopy". Untuk mewujudkan aktiviti lebih menarik, latihan menggunakan komputer diberikan kepada murid iaitu mewarnakan pecahan nombor bercampur menggunakan aplikasi MS Paint. Berikut ialah imej yang digunakan.

Selasa, 1 Julai 2014

Tahun 4 (KSSR) : 7.1.(i)Mengenal, Menamakan dan Menulis Nombor Bercampur

 7.1.i. Mengenal, menamakan dan menulis nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan : a) abjad, b) gambar rajah


Matematik Tahun 4 : 5.2 Penyelesaian Malasalah


Menyelesaikan Soalan Bermasalah Rutin Menggunakan Pelbagai Strategi Dan Kaedah. SOALAN LATIHAN :