Ahad, 2 Oktober 2011

PLACE VALUE / NILAI TEMPAT

Fakta asas yang amat perlu diketahui dan dikuasai oleh murid-murid sedari tahun 1 lagi.
Kemahiran yang dipelajari berkembang dari tahun ke tahun.

Bermula dengan mengenal nilai tempat ones/sa, tens/ puluh, hundreds / ratus dan thousands/ ribu semasa tahap 1 iaitu daripada tahun 1, 2 dan 3.

Seterusnya berkembang kepada ten thousands / puluh ribu, hundred thousands / ratus ribu dan millions / juta pada tahap 2 iaitu daripada tahun 4, 5 dan 6.

Jika kemahiran semudah dan seringan fakta asas nombor ini tidak dapat dikuasai oleh murid, akan timbul banyak masalah semasa mereka mula mempelajari fakta asas operasi(basic operation) iaitu operasi tambah /addition (+), tolak /subtraction ( -), darab /multiplication (x) dan bahagi /division  (÷).


Tiada ulasan: