Selasa, 22 November 2011

MEMBACA DAN MENTAFSIR DATA

Dalam subtopik ini, kemahiran yang perlu dikuasai ialah mengenalpasti 5 isi penting daripada graf yang diberi iaitu graf bar.

1) Kekerapan / Frequency
2) Mod / Mode
3) Nilai Tertinggi / Maximum Value
4) Nilai Terendah / Minimum Value
5) Julat / Range

Grafik berikut diharap dapat membantu memahami 5 konsep di atas.
Tiada ulasan: