Selasa, 3 Disember 2013

ALAT-ALAT UKURAN MASA

Pengetahuan tentang masa dan waktu adalah amat penting kerana perjalanan kehidupan seharian adalah bergantung dan berkait rapat dengan masa dan alat-alat mengukur masa. Oleh itu, murid-murid perlu didedahkan tentang alat-alat yang digunakan untuk mengukur masa dan waktu. berikut ialah beberapa contoh. 

Tiada ulasan: