Selasa, 1 Julai 2014

KSSR TMK : 1.0 Memperihal komputer Dan Fungsinya.

Pada tahun 2014 satu lagi mata pelajaran baru diperkenalkan pada peringkat sekolah rendah yang dipelajari sedari tahun 4 iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). diberikan tugas untuk mengajar bidang baru ini, bahan bantu mengajar (BBM) TMK turut dibina dan mungkin boleh dikongsi dan digunakan oleh rakan guru atau ibu bapa murid-murid tahun 4. Tidak mahu membuka blog yang baru, di sini diselitkan juga BBM TMk yang digunakan di sekolah. Tiada ulasan: