Sabtu, 12 November 2011

Bagaimana membaca unit timbangan berat?

Bagi penimbang yang menggunakan unit timbangan Kilogram(kg), terdapat 4 jenis penimbang yang biasanya digunakan. Grafik berikut menunjukkan bagaimana kita boleh membaca unit timbangan berat bagi empat jenis penimbang tersebut? Mass / Jisim / Timbangan Berat

Kemahiran asas bagi tajuk ini ialah kemahiran membaca muka penimbang. Kemahiran ini dipelajari sedari tahun 3 lagi. Kemahiran ini dianggap mudah oleh murid-murid hingga mereka mengabaikannya sedangkan ia merupakan satu markah yang amat penting dan mudah diperolehi. Walaupun dianggap mudah, namun ia adalah kemahiran yang wajib dikuasai kerana ia adalah salah satu kemahiran yang berkait rapat dengan kehidupan harian kita terutamanya dalam urusan jual beli. 

A. Berikut ialah antara pengetahuan asas berkaitan kemahiran ini :

     1) Penimbang yang biasa digunakan adalah menggunakan dua unit utama iaitu kilogram dan gram.
     2) Bagi objek yang jisimnya ringan, unit timbangan yang digunakan biasanya ialah gram.
         Contoh : tepung, gula, dan garam.
     3) Bagi objek yang jisimnya lebih berat, unit timbangan yang digunakan ialah kilogram.
         Contohnya: manusia, haiwan, batu-batan dan objek-objek yang banyak bilangannya.

B. Berikut ialah jenis-jenis penimbang yang biasa digunakan.C. Unit penimbang akan ditunjukkan di tengah-tengah muka penimbang.


D. Bacaan penimbang
Penimbang di atas menunjukkan berat buah mangga ialah 3. 6 kilogram atau  3 600 gram


E. Kesalahan lazim murid :
Murid membaca jisim objek tanpa melihat unit utama timbangan menyebabkan mereka menulis unit yang salah dalam jawapan.
contoh : 3.6 gram atau 3 600 kilogram