Sabtu, 23 Ogos 2014

KSSR TAHUN 4 : 8.7 : Penyelesaian Masalah Melibatkan Perpuluhan (LATIHAN)

Berikut ialah empat soalan penyelesaian masalah rutin yang boleh dijawab oleh murid-murid. Strategi penyelesaian masalah yang dicadangkan ialah membina gambar rajah jalur. Sebagai tambahan, murid-murid boleh dicabar untuk membina soalan bermasalah mereka sendiri. Berikut diberikan soalan dalam bentuk gambar rajah jalur. Murid-murid dibimbing untuk membina soalan-soalan bermasalah berdasarkan gambar rajah tersebut. Satu contoh soalan bermasalah yang siap dibina boleh diberikan kepada murid-murid. aktiviti ini dapat menggalakkan murid untuk berfikir pada aras yang lebih tinggi dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Jika terdapat murid dapat membina sekurang-kurangnya satu soalan bermasalah daripada gambar rajah jalur ini, murid tersebut boleh diberikan tahap penguasaan 6. Tiada ulasan: