Sabtu, 23 Ogos 2014

KSSR TAHUN 4 : 10. 7 : Penyelesaian Masalah Melibatkan Wang (LATIHAN)

Berikut ialah soalan penyelesaian masalah yang boleh diberikan kepada murid-murid untuk menguji penguasaan mereka. Strategi penyelesaian yang dicadangkan ialah heuristik Analogi atau Perbandingan. Di dalam kelas saya, jika terdapat murid-murid sederhana dan lemah  yang dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya dua hingga tiga soalan bermasalah seperti ini, saya telah memberikan tahap penguasaan lima kepada mereka. 

Tiada ulasan: